Nechceme další paneláky

Odkazy

Odkaz na informace o plánované výstavbě na Hutích (Panorama Kyje a další)
 
Odkaz na v současnosti platný Územní plán Prahy.
 
Odkaz na nový Koncept územního plánu Prahy, ke kterému nyní podáváme námitku. 
 
Další výrazná změna, které se týká Hutí:
Obecné informace o podávání připomínek a námitek ke Konceptu územního plánu

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.