Nechceme další paneláky

 

Místo parku minigolf ?! Doplnění

Z iniciativy radnice jsem se krátce sešel ve středu 6.2.2013 se starostou, p. Vondrou. Ze schůzky vyplynulo:

  • částečně se prý změnil provozovatel minigolfu, který přislíbil, že minigolf bude otevřený od dubna do října (tedy že v tomto období bude budova poskytovat zázemí návštěvníkům parku) a přislíbil také zlepšení stavu a vzhledu
  • nic z toho, co uvádíme v námitce, pro něj není argument, který by změnil jeho názor na uzavření smlouvy přesně v této podobě. Ani minimální varianta, aby minigolf zůstal ve stávající ploše a ve zbylém prostoru vznikl nějaký další prvek parku, nepřichází v úvahu, protože už se s nájemcem na rozloze domluvili. Tedy radnice novou smlouvu uzavře a minigolf se po uzavření smlouvy zvětší tak, jak je zakresleno na obrázku (hranice minigolfu - nový plot s popiskem je označen modrým kroužkem, plot minigolfu se tedy posune až k novému chodníku)
  • jedinou pozitivní zprávou je ujištění, že starosta nesouhlasí s tím, aby se minigolf v budoucnu rozšířil ještě více do prostoru, který je v návrhu označen jako „Sportovní plocha – výhledově minigolf“ (na obrázku označeno červeným kroužkem), tedy pokud se nezmění provozovatel minigolfu. Minigolf tedy zůstane v prostoru vymezeném chodníkem – nepřeleze přes chodník dál směrem k pozemku, kde dříve stála sokolovna. Nicméně toto už se nejspíše bude projednávat v dalším volebním období.
  • a poslední informace už se týká plánovaného hřiště u zastávky autobusu Lipnická (mezi ulicemi Jamská/Budovatelská/Sicherova) – někdy letos by mělo proběhnout veřejné projednání.

 Zítra podáme na úřad námitku společně s uvedením celkem 18 lidí, kteří s ní souhlasí, přestože to na nic nebude mít vliv. Děkujeme všem, kteří se ozvali, za podporu!

mapa_studie040213_upravena_3.jpg (64,1 kB)

Místo parku minigolf ?!

Máme tady na Hutích jediný parčík (mezi ul. Splavná, Babylonská, Světská). Je v něm dětské hřiště (přesněji pískoviště a skluzavka) a nyní taky minigolfové hřiště.

MČ Praha 14 plánuje nové dětské hřiště a revitalizaci celého parčíku.

Bohužel plánuje také rozšířit plochu pronajatou soukromé firmě pro minigolf tak, že by zabírala třetinu celého parku (záměr zde). Podle našeho názoru zde minigolf vůbec nepatří, protože (za symbolickou cenu!) zabírá prostor, který by mohl být veřejný, přístupný všem a využitý např. pro další prvky dětského hřiště.

Podáváme námitku proti záměru rozšířit pronajatou plochu pro minigolf. Text námitky je zde. Rádi bychom námitce dodali váhu tím, že ji podáme jménem většího počtu lidí. Pokud s námi tedy souhlasíte a také se vám zdá park dost malý na to, aby ho třetinu oplotili pro minigolf, připojte se: pošlete mailem své jméno, příp. jména dalších lidí ve vaší domácnosti či okolí, kteří souhlasí, na adresu bara.cerna@centrum.cz. Vaše jméno (jména) připíšeme pod text námitky, kterou pošleme na úřad a také starostovi Prahy 14. Nejpozději do 6.2. 2013. Dejte o tom vědět ostatním!

Do diskuze k tématu se můžete zapojit také v diskuzním fóru Prahy14.

 

Jak to dopadlo s Panorama Kyje

Další etapa paneláků už se staví. A plánované šestipatrové panorama už je také na dohled. Ekospol v tomto směru už nelze nijak zastavit. Změna územního plánu (vyšší povolená podlažnost) už byla dřívější radou MČ schválena a nejde s ní zpětně nic dělat. Změna územního plánu zpět na nižší podlažnost není reálná, protože údajně vlastník pozemku by pak mohl žádat město o kompenzaci škody (menší výdělek z menších domů). Pozitivní na celé věci je pouze to, že teď máme kam chodit s dětmi koukat na jeřáb :-)

 

Jak to dopadlo s námitkami k územnímu plánu

Nejen ta naše, ale i všechny ostatní skončily v koši a spolu s nimi i všechen čas věnovaný tomuto tématu.

Nové zastupitelstvo hl. m. Prahy  dubnu 2012 zastavilo přípravu nového Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Konceptu 09) a místo toho chystá zcela od nuly svůj, nový, tzv. Metropolitní územní plán hl. m. Prahy. Zastupitelstvo tím obešlo všechny námitky občanů a ty, kdo byli aktivní a věnovali tomu své úsilí a čas, odradilo.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.