Nechceme další paneláky

Námitka ke Konceptu územního plánu

 

Do 9.12.2009 mohli občané podávat připomínky a námitky ke Konceptu územního plánu. Připomínku může podat každý, má však malou váhu. Námitky znamenají více, úřad se jimi musí skutečně zabývat. Námitku je možné podat, pokud se k ní připojí svým podpisem alespoň 200 občanů s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy.

Text připomínky a podpisová listina ke stažení: pripominka_Hute.pdf (447,8 kB)

(To, co jsme podepsali, se musí jmenovat připomínka, protože teprve 200 shodných připomínek opravňuje k podání námitky. Námitku na základě toho podal za všechny až zástupce veřejnosti - Pavel Černý. Text námitky byl stejný.).

Pro námitku ke Konceptu nového územnímu plánu se nakonec sešlo 388 podpisů!

Děkujeme všem, kteří přispěli svým podpisem a především všem, kteří podpisy i aktivně sháněli!

Ve středu 9.12. 2009 jsme námitku (námitku, text připomínky a hromadu podpisových archů) podali na magistrát.

 

 O JAKOU VÝSTAVBU JDE?

Původní (dnes platný) územní plán Prahy: oblast Prahy 9 - Kyje-Hutě.

Červeně označené plochy okolo ulice Budovatelská mají v původním plánu kódy B nebo C, což znamená „rozvolněnou zástavbu“ – tj. rodinné domky (B), a „nízkopodlažní zástavbu“ (C)

 

Nový Koncept územního plánu:

Všechny červeně označené plochy okolo ulice Budovatelská jsou označeny jako tzv. „volná zástavba“ – tj. středně a vícepodlažní zástavba, sídlištní nebo s monobloky. Navrženo je až 5 podlaží, snížen je také podíl zeleně. Spousta nových domů a bytů na těchto, ale i dalších navazujících pozemcích (zeleně orámováno) bude znamenat spoustu nových obyvatel a dopravy. Ve čtvrti přitom pro tolik lidí není v plánu žádná škola, školka, doktor, obchod... Těžko můžeme zabránit tomu, aby se čtvrť směrem do polí vůbec nerozrůstala. Ale chceme, aby se stavělo citlivě, aby vedle rodinných domů nestály paneláky a aby to bylo místo pro život, ne jen noclehárna pro co nejvíc lidí!

 

Vyznačení dotčených ploch na leteckém snímku:

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.